Nowe obowiązki pracodawcy odnośnie delegowania pracowników

Podróż służbowa czy zmiana miejsca pracy?

W sobotę 18 czerwca 2016r., weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W rezultacie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby oraz  czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. przechowywania dokumentacji ws. delegowania oraz ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.

Nowa ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych wymogów i ma w założeniu zapewnić pracownikom większą ochronę. Dla pracodawców znaczenie może mieć m.in. przyznanie właściwym organom prawa do sprawdzania, czy dane przedsiębiorstwo, które deleguje pracownika, naprawdę …

Czytaj więcej

Droga do optymalizacji biznesu – Outsourcing procesów biznesowych

HBR_premium_advertorial_cover

Na dzisiejszym rynku kluczem do sukcesu i budowy konkurencyjności przedsiębiorstw jest ciągła analiza procesów pod kątem optymalizacji. Outsourcing staje się coraz popularniejszym sposobem zarówno na optymalizację kosztów, jak i zarządzanie ryzykiem biznesowym. Z myślą o firmach poszukujących efektywnej obsługi kadrowo-płacowej i księgowej, UCMS Group oferuje elastyczne wsparcie w pełnym zakresie administracji biznesu.

Optymalizacja to nie tylko cięcie kosztów

Z doświadczeń UCMS Group – dostawcy międzynarodowych usług outsourcingu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego, z ponad 20 letnim stażem,  wynika, że najlepsze rezultaty przynosi partnerstwo w biznesie i wyjście outsourcera z pozycji wyłącznie …

Czytaj więcej

Wypłata wynagrodzenia na konto innej osoby

Outsourcing finansowo-księgowy

Pracownik, który chce by jego pensja jednorazowo lub na stałe trafiała na konto innej osoby, musi złożyć stosowne upoważnienie.

Zdarza się, że pracownik z różnych powodów nie chce, by należne mu wynagrodzenie trafiało na jego konto. Najczęściej dzieje się tak w przypadku osób, które mają wspólny budżet z partnerem i chcą, by ich pensja co miesiąc zasilała konto współmałżonka, z którego de facto korzystają wspólnie. Zdarza się też, że ludzie, którzy mają problem z zarządzaniem budżetem, proszą osobę trzecią, by przejęła kontrolę nad ich wydatkami, upoważniają ją do odbierania pensji i wydzielania im w …

Czytaj więcej

Jak podejmować decyzje biznesowe w nieprzewidywalnych czasach?

6dd500ad-90f5-49ff-94a0-cd6b5e3be971-largev1

Zapraszamy do obejrzenia zapisu z webinarium „Harvard Business Review Polska”, podczas którego eksperci UCMS Group, RBS Bank (Polska) S.A, BNP Paribas Leasing Solutions oraz Vastint  podkreślali, że kluczem do sukcesu w biznesie są szybkie i trafne decyzje. W związku ze zmiennym otoczeniem rynkowym ich podejmowanie jest jednak coraz trudniejsze. By zyskać przewagę nad konkurencją, warto przestawić się na myślenie zintegrowane. Praktyki najlepszych organizacji na świecie pokazują, że wygrywają firmy z usystematyzowanym, polegającym na wymianie informacji sposobem wypracowywania najważniejszych decyzji.

Partnerem webinarium jest CIMA - Instytut Rachunkowości Zarządczej (The Chartered Institute of Management Accountants), będący czołową …

Czytaj więcej

Refundacja okularów korekcyjnych dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu

kiedy-pracodawca-refunduje-okulary-

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zgodnie z art. 237(6)§ 1 i 3 k.p. obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Dopełnieniem powyższego jest  m.in. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Na mocy dyspozycji § 2 pkt 4 i § 8 ust. 2powyższego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza medycyny pracy wydanymi podczas badań profilaktycznych  (wstępnych, okresowych, kontrolnych).

Dla potrzeb powyższego …

Czytaj więcej
12345...102030...