Nie tylko dzień wolny – co przysługuje pracownikom za nadgodziny?

43

W Polsce powyżej 50 godzin w tygodniu pracuje 7,3 proc. osób. W zestawieniu z innymi krajami OECD jesteśmy w drugiej dziesiątce. Co na to przepisy i jaką rekompensatę za pracę ponad normę przewidują?

Kodeks pracy dopuszcza możliwość pozostania pracownika po godzinach pracy w określonych sytuacjach: jeśli zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochronę mienia, środowiska lub usunięcie awarii. Dopuszcza również, w przypadku szczególnych potrzeb firmy, aby szef zarządził nadgodziny. Odmowa podwładnego może być traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy.

Za dodatkowy czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, …

Czytaj więcej

Raport 2016: co musisz wiedzieć o rynku pracy Polsce

115

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88% pracodawców w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w liczbie etatów w swoich firmach w nadchodzącym kwartale.

Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, triumfuje produkcja przemysłowa, oceniana najlepiej od czasu II kwartału 2008 r. Na kolejnych, również wysokich, miejscach znalazły się transport, logistyka, komunikacja oraz budownictwo. Polska znalazła się też na 4. miejscu krajów EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej.

Jak wynika z opublikowanego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie …

Czytaj więcej

Urlop wypoczynkowy: czy trzeba odbierać telefon od przełożonego?

28

Zgodnie z art. 167 k.p. pracodawca może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika i wydać mu polecenie powrotu do pracy. Szef może to jednak zrobić tylko wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie jest konieczna, z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu.  Przepisy nie wskazują, jakie konkretne okoliczności mogą być przyczyną odwołania z urlopu – ocena sytuacji i ewentualna decyzja o odwołaniu podwładnego z urlopu należy zatem do pracodawcy.

Co ważne, decyzja przełożnego o cofnięciu pracownika z urlopu wypoczynkowego, ma charakter polecenia służbowego, a to oznacza, że pracownik musi się jej …

Czytaj więcej

Podatki 2016: Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

Podatki 2016: Nowa klauzula coraz bliżej

Od 1 lipca br. obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu (OPO-1) – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które zostało opublikowane w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw.

W nowym rozporządzeniu określono wzory pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Zgodnie z art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach, które należą do właściwości organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, formularze PPO-1 oraz OPO-1 mocodawca może …

Czytaj więcej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zmiany od lipca

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zmiany od lipca

Z początkiem lipca wchodzi w życie nowelizacja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z 80% do 50% zmniejszona zostaje ulga, o którą pracodawcy mogą obniżyć swoje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany dotyczą też np. zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą.

Jedną z głównych nowości jest zmiana zasad uzyskiwania ulgi we wpłatach na PFRON. Dotychczas wpłaty ulegały obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) albo produkcji pracodawcy zatrudniającego minimum 25 pracowników oraz wyróżniającego się wysokim odsetkiem zatrudnienia niepełnosprawnych. Ulga pokrywała nawet do 80 proc. wpłaty na …

Czytaj więcej
12345...102030...