Rozliczanie czasu pracy

Wymiar czasu pracy oblicza się według następującego wzoru:
40 godzin x liczba pełnych tygodni
+   8 godzin x liczba dni wystających poza pełne tygodnie
–   8 godzin x liczba świąt przypadających w innym dniu niż niedziela

Poniżej przedstawiamy przykład rozliczenia czasu pracy w miesiącu Styczeń 2009 roku, w którym mamy do czynienia ze świętem nie przypadającym w niedzielę:

Hamonogram Pracy, Grafik PracyRozkład czasu pracy to układ godzin, w których pracownik zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy, określony w poszczególnych dniach, tygodniach czy okresie rozliczeniowym.

Rozkład czasu pracy powinien uwzględnić godziny rozpoczęcia i kończenia pracy na poszczególnych zmianach, oraz godziny przerw w pracy. Powinno się wdrażać zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy.

Wyróżniamy następujące systemy rozkładu czasu pracy:

 • Podstawowy czas pracy
 • Równoważny czas pracy do 12 godzin
 • Równoważny czas pracy do 16 godzin
 • Równoważny czas pracy do 24 godzin
 • Skrócony tydzień pracy
 • Praca weekendowa
 • Przerywany czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy
 • Ruch ciągły

Podstawowy system czasu pracy

 • 8 godzin na dobę
 • 40 godzin średnio na tydzień
 • Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy
 • Okres rozliczeniowy do 4 miesięcy (do 6 miesięcy w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, a gdy ponadto jest to uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy nawet do 12 miesięcy).
 • Możliwy nierównomierny rozkład czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Równoważny czas pracy do 12 godzin (gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub organizacją):

 • Do 12 godzin na dobę
 • 40 godzin średnio na tydzień
 • Przeciętnie 5-dniowym tydzień pracy
 • Odpoczynki dobowe 11 godzinne, a więc bezpośrednio po sobie mogą następować dni pracy 12-godzinne.
 • 1-miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy.
 • 4 miesięczne tylko wtedy gdy praca uzależniona jest od pory roku lub warunków atmosferycznych.

Dodaj nowy komentarz

Brak komentarzy

Wróć do góry