Ubezpieczenie chorobowe przy umowie zleceniu

Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenie, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, natomiast składka chorobowa ma dla niego charakter dobrowolny. 

Jeśli zleceniobiorca oświadczy, że w czasie trwania umowy zlecenia, ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą, z której osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, to z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taka osoba może również podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jeśli jednak zleceniobiorca nie osiąga z tytułu umowy o pracę minimalnego wynagrodzenia, to z tytułu umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a ponadto dobrowolnie może się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zleceniobiorca, który zawrze dodatkowo drugą umowę zlecenia, podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z drugiej umowy oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co ważne, kolejna umowa zlecenie nie może stanowić tytułu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pracownik może jednak wybrać, z której umowy chce być objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami. Jeśli na podstawie kolejnej umowy zlecenia otrzyma wyższe wynagrodzenie, może zadeklarować, że to z niej chce mieć potrącaną składkę chorobową – w ten sposób zapewni sobie w przyszłości wyższy zasiłek chorobowy lub macierzyński.

Ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlegają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat życia.

Ten artykuł możesz przeczytać także na stronie HR News.

Dodaj nowy komentarz

Brak komentarzy

Wróć do góry